Činnost

Svrchovaný řád chrámu Jeruzalémského se v České republice věnuje zejména charitativní činnosti, která je zaměřena na pomoc při integraci dětí z dětských domovů, které se zařazují do pracovního i společenského života. Členové řádu jsou aktivní nejen v rámci materiální podpory a pomoci mladým lidem, ale také vlastní socializační a odbornou činností v rámci možností, vzdělání a kvalifikace jednotlivých členů řádu. Významnou aktivitou řádu je také podpora zvyšovaní povědomí o křesťanské historii a hodnotách. Zásadně se vymezujeme proti zdanění církvi navráceného majetku. V rámci práce řádu jsou podporovány církevní a společenské akce či aktivity, které souvisí s připomínáním našich tradic a historie i významu Templářského řádu v rámci evropských dějin. Řád spadá pod Plzeňskou diecézi římskokatolické církve v České republicehttps://www.bip.cz/cs/reholni-komunity-a-zasveceny-zivot

V rámci svého působení v České republice stojí řád za kardinálem Dominikem Dukou a za prodloužením jeho funkčního období. Stejně tak a v neposlední řadě vítáme v České republice nového papežského legáta.