ČTI a přemýšlej…

… kam patříš. Do jaké skupiny lidí, kteří mají zájem o templářské rytíře a pak dokonce o vstup mezi nás. Najdi svou cestu, svou skupinu a zvaž svůj postoj a pohled na templáře a jejich přínos pro tebe a pro dnešní společnosti.

Hodnota člověka není v tom, co učinil pro sebe, ale v tom, co učinil pro ostatní. (Albert Einstein)

Toto jsou kategorie a motivační faktory z tísíců žádostí o vstup do Řádu.

  1. Vrozený smysl pro rytířství
    Do této kategorie patří ti, kteří od dětství s obdivem hleděli na hrdiny středověkých eposů, ochránce cti a spravedlnosti, a byli nějakým způsobem přitahováni k jejich způsobu života a myšlení.
    Berou velmi přirozeně postoje a chování „starých časů“, často trpí pocitem, že žijí v době možná až příliš moderní.
    Otevřít dveře ženě, pustit sednout staršího člověka, dodržet dané slovo, mít úctu a smysl pro dobrovolnictví – to jsou jen některé ze znaků přirozených pro tento profil.

2. Smysl pro bratrství
Není vždy vrozený, bývá mnohokrát výsledkem osobní životní zkušenosti, je to pocit (nebo pozitivní postoj), kdy chceme navázat pevný vztah se skupinou fyzických osob v úzkém slova smyslu, lidskou nebo náboženskou organizací, který působí duševní a tělesnou sounáležitost.

3. Zednářská touha
Smysl pro bratrství jako jeden ze základních principů svobodného zednářství, ale v tomto případě interpretován spíše jako vzájemná pomoc, podnikání dohromady a obecně obchod a laskavosti (kdy dluží obě strany), přičemž zásadní zůstává fascinace tajemnem a okultních sil, jak nás jsou zvyklí vnímat prostřednictvím médií a specifického literárního žánru.

4. Náboženské cítění
Je postoj těch, kteří vidí „kořeny“ Řádu chrámu ve skutečném vojsku Kristově naplánovaného, vytvořeného a rozvinutého v době křížových výprav. Tato kategorie zahrnuje jedince často velmi nábožensky založené a praktikující, kteří ve skutečnosti hledají u templářů způsob, jak uvést do praxe křesťanské učení s pomocí každodenních gest a skutků. Řídčeji vytváří dualismus „mnich/voják“, vytváří touhu laicky naplnit klášterní povolání, které z rozličných důvodů dosud nebylo naplněno. Kandidáti s těmito vlastnostmi často bývají již součástí jiných náboženských sdružení, církevní skupin, atd.

5. Fascinace tajemstvím
Motivace generována rovnicí „templáři =tajemství“. Zejména po zveřejnění Da Vinciho kódu a veškeré literatury zabývající se obdobnými otázkami, počet adeptů s touto charakteristikou se značně zvýšil.
Zřídka se jedná o vědce či badatele tajných nauk v akademickém slova smyslu, ale spíše o samouky často nepřipravené, kteří někdy pouze vycházejí z výše jmenovaných zdrojů.
Tato charakteristika je často spojena s touhou po zednářství tajemného typu, v které se nachází jakási iniciace jedince k vyššímu stupni poznání.
Další profil adepta, který by se hodil do této skupiny, je „křesťan- gnostik“. Ti jsou přesvědčeni, že Řád chrámu předal znalosti nebo dokumenty o domnělé pravdě o křesťanství, které si později katolická církev předělala kvůli vlastní potřebě.

6. Sběratel erbů (nebo templář prestiže)
Profil mnohem častější, ​než by se mohlo zdát. Do této kategorie se řadí adept, pro kterého je hlavním důvodem, proč patřit k rytířskému řádu to, že si přidá titul do své sbírky, nebo proto, aby si dokázal hodnotu v očích příbuzných a přátel. Má sklon se zúčastňovat pouze veřejných akcí mediálně viditelných nebo těch, kam může pozvat své známé, ale vyhýbá se ostatním pořádaným aktivitám a iniciativám života Řádu.