Sváteční den Řádu – Sv. Jan Křtitel

24.6.2023 - 0:00

Svátečním dnem Řádu, dle Regule 5.1, strana 74 – je svátečním dnem 24. červen – Sv. Jan Křtitel