Insignie řádu templářů

TLAPATÝ  KŘÍŽ

Tento kříž byl poskytnut Templářům papežem Evženem III., když byl z francouzských a španělských přístavů  vyslán velký kontingent Templářů na pomoc Ludvíkovi VII., pod vedením pařížského Mistra Everarda di Barres, a to podle rozhodnutí kapituly ze dne 27.dubna 1147. Tato událost znamenala identifikaci Templářů s rytíři Křižáky.

 

TRADIČNÍ ERB  OSMTJ

Erb je tvořený korunou, chocholem, kudrlinami, helmou, dvěma kopími a v centru starý gotický štít s vytlačeným rumělkově červeným křížem s osmi špičkami na bílém pozadí, který drží dva modří andělé se stejným křížem na prsou. Pod tím vidíme znak důstojnosti ve formě zlatého náhrdelníku a templářský kříž. To vše je na královském plášti (červeném zvenku a s hermelínem uvnitř).

Pod pláštěm nacházíme templářské motto napsané na vlající stuze (používané rytíři na jejich korouhvích při turnajových kláních). Motto zní takto: „Non nobis domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam“.(Ne pro nás, pane, ne pro nás, pro slávu tvého jména).

TRADIČNÍ ERB  OSMTJ – Český