Klimentek

V květnu 2022 v rámci naší mimořádné kapituly na Moravě proběhla i prohlídka Národní kulturní památky Hradisko sv. Klimenta, které by si zasloužilo více pozornosti i proto, že je to jedno z míst, kde mohl být pochován biskup Metoděj a je nejstarším poutním místem na Moravě. Odborný výklad zajistil ing. Pavel Selucký, který o tomto místě napsal rozsáhlou publikaci. Na tomto místě také v šedesátých letech působil jako archeolog Jiří Maria Veselý, který byl později pověřen papežem Janem Pavlem II. výzkumem pohřebiště pod bazilikou sv. Petra ve Vatikánu.