Setkání s biskupem

Dne 3/5/22 se zúčastnil naší řádné kapituly i plzeňský biskup, Jeho Excelence Tomáš Holub, který sloužil v kapli na Zbirohu mši svatou a ve svém kázání zmínil i nedávno zesnulou naší kancléřku Florianu Torelli. Současně byl za ni přečten i zádušní dopis, zaslaný kancléřstvím.

Během následujícího slavnostního večera se pan biskup osobně setkal a pohovořil se všemi bratry a potvrdil, že by uvítal, kdyby se podobná setkání konala pravidelně. Na závěr zapsal své věnování s požehnáním do kroniky našeho Řádu.