O.S.M.T.J.

Foto_01Vítejte na oficiálních stránkách Řádu templářských rytířů v České republice.

O.S.M.T.J. – Svrchovaný řád chrámu Jeruzalémského navazuje na nepřerušenou linii velmistrů templářského řádu od roku 1118. Aktuálním velmistrem je Alberto Zampolli. Způsoby, jakými se snaží řád podporovat hledání Boha v našem každodenním životě, odpovídají současnosti. Řád se věnuje zejména charitativním činnostem i podpoře a připomínkám církevních a historických událostí. V rámci práce svých členů, bratrů, vyzdvihuje zejména pokoru a nesobeckost ve smyslu motta: „Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam“ (Ne nám, Pane, ne nám, ale svému jménu dej slávu) – Žalmy 115:1