O.S.M.T.J.

Foto_01Vítejte na oficiálních stránkách Řádu templářských rytířů v České republice.

O.S.M.T.J. – Svrchovaný řád chrámu Jeruzalémského navazuje na nepřerušenou linii velmistrů templářského řádu od roku 1118. Aktuálním velmistrem je Alberto Zampolli. Způsoby, jakými se snaží řád podporovat hledání Boha v našem každodenním životě, odpovídají současnosti. Řád se věnuje zejména charitativním činnostem i podpoře a připomínkám církevních a historických událostí. V rámci práce svých členů, bratrů, vyzdvihuje zejména pokoru a nesobeckost ve smyslu motta:

Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam“

(Ne nám, Pane, ne nám, ale svému jménu dej slávu).

Svrchovaný řád chrámu Jeruzalémského se v České republice věnuje zejména charitativní činnosti, která je zaměřena na pomoc při integraci dětí z dětských domovů, které se zařazují do pracovního i společenského života. Členové řádu jsou aktivní nejen v rámci materiální podpory a pomoci mladým lidem, ale také vlastní socializační a odbornou činností v rámci možností, vzdělání a kvalifikace jednotlivých členů řádu. Významnou aktivitou řádu je také podpora zvyšovaní povědomí o křesťanské historii a hodnotách. Zásadně se vymezujeme proti zdanění církvi navráceného majetku. V rámci práce řádu jsou podporovány církevní a společenské akce či aktivity, které souvisí s připomínáním našich tradic a historie i významu Templářského řádu v rámci evropských dějin. Řád spadá pod Plzeňskou diecézi římskokatolické církve v České republicehttps://www.bip.cz/cs/reholni-komunity-a-zasveceny-zivot

V rámci svého působení v České republice stojí řád za kardinálem Janem Graubnerem.